De danspedagogie

Als fervent voorstander van dansen op een gezonde manier hebben de docenten respect voor elk lichaam: onmogelijke eisen stellen aan een lichaam kan veel schade berokkenen op lange termijn. Leerlingen moeten reeds op jonge leeftijd de mogelijkheden van hun eigen lichaam leren kennen en deskundig begeleid worden om de danstechnieken aan dat lichaam aan te passen. Daarom worden de lessen ondersteund door theoretische kennis zodat ze inzicht verwerven en begrijpen waarom het noodzakelijk is om dansbewegingen technisch correct uit te voeren binnen de mogelijkheden van hun lichaam.

Om optimale resultaten te boeken worden de lessen aangepast aan de leefwereld van de kinderen. Op die manier worden ze gemotiveerd om met plezier te werken aan hun dansopleiding